Vijitharama Temple, No 26, Vijitharama Lane,
Embuldeniya, Nugegoda.
Srilanka.

Email : pannaloka@yahoo.com, vijitharama@yahoo.com
Phone : +94 112 833 328, +94 776 691 142